Testvér-, család-, és rokonszeretet - Csuvasok előadás Kővágóörsön

Testvér-, család-, és rokonszeretet - Csuvasok előadás Kővágóörsön
2022.05.11.

Az úgynevezett "SÖRDAL"-okat a testvérek, rokonok kiengesztelésére, megbékítésére, az öregek, és a rokoni vendégségek magasztalására tartogatják a csuvasok ma is.

A csuvasok türk származású népcsoport, akik a mai Oroszország területén a Volgától Szibériáig húzódó területen élnek. Legtöbbjük az Ural-hegységtől nyugatra található Csuvas Köztársaságban él, de a volt Szovjetunió területén szinte mindenhol megtalálhatók kisebb-nagyobb csuvas közösségek.

Sok - sorsunkba vágó - tanulságot hordoznak. Könnyedén, és szinte öntudatlanul. Gennadij Ajgi - Nobel díjra is fölterjesztett - csuvas író szerint, ha a "rokondicsérő sördalok" ne lettek volna, az éber történelem már rég lefújta volna őket a térképről. Hogyan képes létéért énekelve küzdeni egy kétmilliós nép, melynek fele Szibériában, szétszórva él. Hogyan újítja és erősíti meg a rokoni szövetséget kedélyes dalokban? Sördalokban! Berecz András, Navratil Andrea és Demeter László mesés, dalos estjén erre keresi a választ.

Testvér-, család-, és rokonszeretet a fő témája az Etil menti csuvas népnek és az estnek, melyen csuvas és moldvai csángó dalok, imák, történetek hangzanak el. Rokondallamok, rokon gondolatok hosszú, boldog kutatás nem várt eredményei.
Az emberi emlékezet sokszor „kis” népeknek hajtott nagy, lombos koronát. A csuvasoknak is azt hajtott. Susogása a magyar fülnek is ismerős, de egy ágról nyíló kettős virága — az ünnepélyes rokon- és sörtisztelet — főleg így, összefonódva, egy tőről hajtva, felénk ismeretlen.

Dalaikban, meséikben, imáikban, és még gyermekmondókáikban is virágzik a „sörköltészet”, ám közülük is kitűnik szaporaságával és szépségével ez a bizonyos „ág”: a „sördal”.

A „sördalok” csak kisebb részben szólnak a sörről. A csuvasoknál egy dal többnyire nem attól „sördal”, hogy sört emleget, hanem főleg attól, hogy a rokonságot dicséri, a rokonvendégséget magasztalja. Ahogy életükben a rokonlátogatás és az ünnepélyes sörivás: együtt járó, páros öröm — költészetükben is rokonság és sör: páros fogalom.

A csuvas ember nyugodtan bízza életét és vagyonát rokonaira, szép és a természettől ingyen kapott biztosítást lát az atyafiságban. „Rokon a rokon nyáját szívesen őrzi” — mondja egy közmondásuk. Ha a csuvas embernek meglódul a lelke, akár egy egész este, egyhuzamban rokonairól dalol, rokonságát köszönti. Ezt akkor is megteszi, amikor nem is csak úgy, saját magától, hanem forró, mézes sörétől lódul egy jó nagyot, féktelen jókedvében.

A rokoni összetartást megszámlálhatatlan eleven hasonlatba, rengeteg költői képbe tömöríti. Így születik a sördal. Ebbe a műfajba — mint valami díszes menyasszonyi ládába, királyi kádba — tengernyi kincset halmozott fel.

A Csuvasok előadás a Kőfeszt - A szabad táncház keretein belül június 3-án, pénteken 20 órai kezdettel tekinthető meg Kővágóörsön, a Botond Pajtában.

A program a Veszprém-Balaton EKF 2023 támogatásával jön létre.

Vissza