Hungarian FolkEmbassy

Hungarian FolkEmbassy
2019.05.01.

„Csak az válhat világpolgárrá, aki egy ország polgára is… Aki nem tartozott egy nemzethez, az nem tartozhatik az emberiséghez.” /Kodály Zoltán/

Felismerték azt a felelősséget, mely szerint az Európai Közösségnek a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségi kultúrákkal tartoznak, valamint azt is, hogy az európai szintű műveltség hitelesíti legmeggyőzőbben az egyén saját hagyományokhoz való ragaszkodásának igényét, és azt, hogy az ennek révén személyiséggé váló egyének építhetik lerombolhatatlanná a világban helyét megálló korszerű Európát.

Ezért hozták létre a Hungarian FolkEmbassy – Magyar Népzenei Nagykövetséget, melynek célja, hogy Európa zenei kultúrájának a magyarságra bízott részét megőrizze, felmutassa és továbbadja abban a formában, amelyben az egyetemes európai kultúra a kárpát-medencei közösségeken keresztül századok során létrehozta, továbbá, hogy keresse mindazokat a lehetőségeket, melyekkel a közös zenei gyökerek Magyarország más országokkal való kapcsolatát minél szorosabbá fűzhetik, valamint a zenén keresztül mutassa be az „erős nemzetek Európája” eszmét.

 

Ebbéli törekvéseikben az a meggyőződés vezérli őket, hogy az autentikus népzene nem szorul más műfajokkal való ötvözésre, sőt: a nemzedékről nemzedékre történő organikus fejlődés által az egyik legalkalmasabb művészeti forma ahhoz, hogy az európai és magyar identitást a zene nyelvén tükrözze.

Vissza