Balaton-felvidéki honvédek a haza szolgálatában

Balaton-felvidéki honvédek a haza szolgálatában
2021.03.20.

Bár az 1848-as forradalom harcai elkerülték a Balaton-felvidéket, de a Balaton vidékéről többen csatlakoztak a harcokhoz. Hangodi László történész a likebalaton.hu-nak mesélt a szabadságharc Balaton-felvidéki hőseiről.

Balaton-felvidéken három alkalommal toboroztak újoncokat a honvédség részére, 1848 októberében és decemberében és 1849 júniusában volt sorozás. A bevonuló önkéntesek nagy része a honvéd gyalogsághoz került, jellemzően a 47. (zalai önkéntes) és az 56. (keszthelyi) honvédzászlóaljakhoz. A huszárnak vitt ifjak zöme pedig a 16. (Károlyi), illetve az 5. (Radetzky) huszárezredekben szolgáltak. A katonák ott voltak valamennyi főhadszíntér és mellékhadszíntér összecsapásaiban, ütközeteiben, várostromaiban és csatáiban, köztük a Jellasics elleni harcokban, a felvidéki és erdélyi hadjáratokban, a Temesközben, Lipótvár védelmében és Budavár ostromában, a tavaszi hadjárat legnagyobb csatáiban és küzdöttek az orosz cári csapatok ellen is.

Balaton-felvidéken csaták nem voltak, de a katonai csapatmozgások érintették a tájegységet ezek közül is elsősorban a Veszprém-Tapolca-Keszthely-Nagykanizsa útvonalra kell gondolnunk. A csapatmanőverek keretében járt ezen a tájon többek között Csány László kormánybiztos, Teleky Ádám tábornok, Móga János altábornagy, Perczel Mór tábornok is.

1848 balatoni hősei között említhetjük a lesencetomaji Hertelendy Kálmán kapitányt, aki a Budavár elleni 1849. május 21-i döntő és győztes rohamának egyik hőse volt és a köveskáli Győrffy Endrét, aki ugyanitt és ugyanekkor szerzett olyan súlyos sebesülést, hogy néhány nap múltán belehalt.

A Balaton-felvidéken már a forradalom centenáriumán állítottak emléktáblákat, emlékjeleket, elsőként Tapolcán, Kapolcson és Monostorapátiban, de még a közeljövőben is állítottak kopjafát Raposkán.

De a temetőkben is rendben tartják a szabadságharcos honvéd, honvédtiszt, nemzetőr vagy tábori papok sírjait. A legszebb példák közé tartozik Miltényi József tapolcai huszárkapitány, Ács Ferenc diszeli honvéd hadnagy, Császár Károly gyulakeszi honvéd hadnagy, Hertelendy Kálmán lesencetomaji honvéd százados, Péntek Antal nemesvitai plébános, tábori lelkész, dr. Pados János tördemici honvéd őrmester, tábori lelkész sírja és e nyughelyek ottani kultusza. 

Vissza